THE  CODRU  QUEST

Evaluare economică a serviciilor ecosistemice și a conservării biodiversității
în pădurile Codrii și în Rezervația științifică “Codrii” în Republica Moldova

DESPRE

Mobirise


The Codru Quest este o inițiativă de cercetare științifică ai organizației MEGA care a rezultat din Campionatul MEGA Impact.


Acum, acest proiect este un studiu de sine stătător privind evaluarea economică a serviciilor ecosistemice și a conservării biodiversității în Rezervația științifică “Codrii” și pădurile Codrii din Republica Moldova.

PROBLEME  ABORDATE

Problema principală

Degradarea pădurilor Codrii, a altor ecosisteme de păduri din Republica Moldova și a biodiversității acestora. Cauza identificată: lipsă de conștientizare a valorilor de utilizare indirectă și de neutilizare a ecosistemelor de păduri pentru societate. În consecință, are loc subaprecierea acestor valori în procesul de analiză a costurilor și beneficilor, de planificare a utilizării terenurilor și de elaborare de politici de mediu.

Problema secundară

Efortul și costurile semnificative pe care un cercetător trebuie să le suporte pentru a realiza un studiu de evaluare economică a serviciilor ecosistemice și de conservare a biodiversității. Se evidențiază dificultatea de a obține rate suficiente de participare și de răspuns din eșantionul populației vizat, iar problema este mai presantă în special pentru cercetătorii care se află la începutul experienței de evaluare economică.

SCOPURI

1

Estimare și prezentare a valorii economice (de utilizare indirectă și de neutilizare) a serviciilor ecosistemice și a conservării biodiversității în Rezervația științifică “Codrii” și pădurile Codrii din Republica Moldova.

2

Elaborare și publicare a unui ghid metodologic care descrie pas cu pas procesul de realizare a unui studiu de evaluare economică folosind tehnică de modelare a alegerii și care conține exemple ilustrative din proiectul The Codru Quest.

VALOARE  ȘTIINȚIFICĂ

Primul studiu de modelare a alegerii
realizat în Moldova

The Codru Quest este primul studiu de evaluare economică a serviciilor de ecosisteme și de conservare a biodiversității, care a fost realizat în Republica Moldova, folosind tehnica de modelare a alegerii.

Folosirea conceptului de gamification pentru evaluare economică

The Codru Quest este un experiment cu utilizarea conceptului de gamificare în procesul de chestionare. Scopul urmărit a fost de a îmbunătăți rata de participare și completare a chestionarului.

Valori economice pentru
serviciile ecosistemice

Scopul final al proiectului este de a estima disponibilitatea de a plăti a vizitatorilor pentru anumite servicii ecosistemice și conservarea biodiversității în pădurile
Codrii și Rezervația științifică “Codrii”.

METODOLOGIE

Proiectul The Codru Quest se bazează pe metodologia științifică existentă pentru realizarea studiilor de evaluare economică din țările dezvoltate și o transpune în contextul Moldovei, care este o țară în curs de dezvoltare.

Pentru a estima valorile economice ale unor bunuri necomerciale precum serviciile ecosistemice și de conservare a biodiversității, proiectul folosește metoda preferințelor declarate (în engleză: stated preference, SP). În cadrul gamei de metode SP, Codru Quest se concentrează în mod specific asupra tehnicii de modelare a alegerii (în engleză: choice modelling, CM) pentru a obține valori pentru diferite schimbări în caracteristicile serviciilor ecosistemice și de conservare a biodiversității în pădurile Codrii.

Proiectul The Codru Quest este divizat în 3 faze de cercetare principale:

1

Sondajul pilot și analiza rezultatelor preliminare

Înainte de a lansa cercetarea pe scară largă, priza fază a proiectului a presupus organizarea primelor expediții în pădurile Codrii, calcularea eșantionului populației ce urma a fi chestionat și alegerea metodei de chestionare. De asemenea, s-a realizat conceptul și testarea chestionarului de tip modelare-a-alegerii (CM), s-a analizat feedback-ul și datele preliminare obținute de la primii 100 de respondenți și s-au formulat concluziile prelimlinare.

2

Sondajul pe scară largă și analiza completă a datelor

La această fază, chestionarul preliminar a fost îmbunătățit pe baza rezultatelor obținute în faza I. După determinarea eșantionului final al populației, chestionarul a fost distribuit celor 200 de respondenți, datele au fost colectate și analizate și s-au redactat concluzii imediate în legătură cu valorile estimative ale disponibilității-de-a-plăti.

3

Pregătirea și prezentarea rezultatelor

Faza finală a proiectului a avut drept scop testarea validității rezultatelor finale, agregarea lor la cei 3500 de vizitatori anuali ai Rezervației științifice “Codrii” și întocmirea concluziilor finale ale întregii cercetări. Pe lângă asta, s-a pregătit Raportul final al proiectului și prezentarea rezultatelor către părțile implicate în proiect.

Mai multe informații despre metodologia aplicată în cadrul proiectului The Codru Quest sunt disponibile în ghidul metodologic „The Codru Quest: Metodologie”. Utilizați-l pentru a vă concepe și implementa propriul studiu de evaluare economică a bunurilor și serviciilor de mediu.

PROCESUL  DE  CHESTIONARE

Procesul de chestionare folosit în cadrul proiectului The Codru Quest a vizat un eșantion al populației de 201 de respondenți din capitala Chișinău și 9 sate situate în imediata vecinătate a Rezervației științifice “Codrii” și a pădurilor Codrii.

Procesul a inclus 2 metode „tradiționale” de efectuare a unui sondaj de modelare a alegerii și o abordare suplimentară inovatoare de aplicare a conceptului de gamification pentru a colecta datele disponibilității-de-a-plăti de la respondenții vizați:

Sondaj on-line / prin e-mail

Această metodă a presupus publicarea pe Internet a sondajului de tip ”modelare a alegerii”. Link-ul chestionarului a fost trimis prin e-mail și prin Messenger către respondenți selectați aleatoriu din orașul Chișinău, cu acces la calculator și Internet.

Interviuri personale asistate de calculator

CAPI sunt în esență aceleași chestionare, dar au fost realizat de o companie de cercetare de marketing angajată pentru acest scop. Doar locuitorii din cele 9 sate țintă, care de obicei nu au acces la Internet, au fost intervievați prin această metodă.

Gamification prin intermediul MEGA Game

Acest format a fost realizat ca un experiment de utilizare a conceptului de gamification pentru creșterea ratei de participare și finalizare a sondajului CM. Experimentul a fost realizat prin intermediul platformei interactive MEGA Game.

REZULTATE

Principalele rezultate și realizări ale proiectului The Codru Quest sunt următoarele:

4

Teste efectuate în legătură cu proiectarea sondajului

6

Misiuni organizate pentru
chestionarea prin joc

201

Respondenți din Moldova
chestionați

101

Membri ai comunității locale
intervievați

107

Răspunsuri valide cu datele disponibilității-de-a-plăti analizate

4

Publicații lansate în 3 limbi
diferite

Rezultatele finale ale proiectului, care constau în preferințele respondenților în privința conservării naturii, estimări ale disponibilității-de-a-plăti pentru aceasta și valori economice ale serviciilor ecosistemice și de conservare a biodiversității în Rezervația științifică “Codrii” și în pădurile Codrii, sunt afișate în prezentarea de mai jos.

Mai multe informații despre proiectul Codru Quest, o explicație detaliată a rezultatelor finale și recomandări specifice pentru principalele părți implicate pot fi găsite în publicația „The Codru Quest: Raport final”. Puteți să îl citiți, să îl descărcați și să îl utilizați pentru analize de costuri și beneficii, planificarea utilizării terenurilor, elaborarea politicilor de mediu și cercetări viitoare privind evaluarea economică a serviciilor ecosistemice.

RESURSE

The Codru Quest: Alegerea voastră – Versiunea tipărită finală a sondajului de modelare a alegerii.

The Codru Quest: Set de date – Set de date pentru fazele I și II, cu distincție dintre rezidenți ai orașului și satelor.

The Codru Quest: Set de date final – Set de date cu date finale ale disponibilității-de-a-plăti din faza II.

The Codru Quest: Date socio-economice – Set de date cu informația socio-economică ale respondenților din faza a II-a.

The Codru Quest: Codru.RData – Date din faza I procesate în software-ul R.

The Codru Quest: Codru2.RData – Datele din faza II procesate în software-ul R.

The Codru Quest: Rezultatele fazei I – Rezumatul datelor preliminare privind disponibilitate-de-a-plăti și feedback-ul din studiul pilot.

The Codru Quest: Metodologie – Ghid metodologic pentru evaluări economice realizate prin tehnica de modelare a alegerii.

The Codru Quest: Raport final – Raport final privind proiectul The Codru Quest cu rezultatele și recomandările sale.

The Codru Quest: Propunere de politică publică – Propunere pe baza recomandărilor din cadrul proiectului The Codru Quest.

ECHIPA

Proiectul The Codru Quest a fost realizat de o echipă internațională de cercetători, care a inclus următoarele persoane:

Alexandr Ișcenco

Coordonator de cercetare

Elena Ungureanu

Coordonatoare de echipa

Evdokia Roidou

Asistentă în cercetare

Felipe Fausto

Asistent în cercetare

PARTENERI

Organizațiile de mai jos au contribuit la implementarea cu succes a proiectului The Codru Quest:

MENȚIUNI

Proiectul The Codru Quest a fost menționat în multe surse mass-media, printre care sunt: